debgzh-TWhrcsdanlenfifrelhuitjanoplroruskes

Napomene o odlaganju baterija

U vezi s prodajom baterija ili isporukom uređaja koji sadrže baterije, dužni smo vas obavijestiti o sljedećem:


Kao krajnji korisnik zakonski ste dužni vratiti korištene baterije. Stare baterije koje imamo ili smo ih nosili u svom asortimanu možete besplatno vratiti u naše otpremno skladište (adresa otpreme).

Simboli prikazani na baterijama imaju sljedeća značenja:
Simbol prekrižene kante za smeće znači da se baterija ne smije bacati u kućni otpad.
Pb = baterija sadrži više od 0,004 masenog udjela olova
Cd = akumulator sadrži više od 0,002 masenog postotnog kadmija
Hg = baterija sadrži više od 0,0005 masenog udjela žive.

Obratite pažnju na gornje upute.

Tiskati E-mail

kontakt
Povjerljivost podataka je zajamčena
Unesite svoje prezime i ime
Molimo unesite svoj email!
Vaše pitanje nama?